Raporty HR mogą być źródłem ciekawych danych, które można wykorzystać w ramach różnych obszarów funkcjonowanie organizacji. Można wśród nich znaleźć między innymi dane na temat wynagrodzeń, dobrych praktyk w zakresie rekrutacji kandydatów i wielu innych kwestii związanych z szeroko rozumianym obszarem Human Resources.

Interesujące raporty HR